DEĞİŞİM ATOLYESİ

Projemiz şiddetle başa çıkmada çatışmanın şiddete dönüşmesi noktasında kadının bilinçlendirilmesini sağlamak, kadının kaybettiği öz güvenini, hayatının kontrolü duygusunu ve kendini güvende hissetme durumunu ve kendi kimliği ile toplumsal rollerine bakışını yeniden kazandırmayı özel amaç olarak belirlemiş ve yöntem olarak da yaratıcı drama eğitimini seçmiştir.

Projemizin bir yöntem olarak seçtiği yaratıcı drama teknikleri, bu noktada diğerlerinden ayrılmaktadır. Yapılan araştırmalar, seçilen tekniğin yetişkin davranışlarını değiştirmede diğer eğitim modellerinden daha etkili olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.

Şiddetin önlenmesinde toplumun tüm kesimlerinden bu konuyla ilgili kişi- kurum ve kuruluşların eşgüdüm içinde çalışmaları gereklidir. Projenin ön teklifte de ifade edilen genel amacı: Kamu kurumları ile STK’lar arasındaki işbirliğini sağlayarak kadına yönelik şiddet konusunda mağdurlara destek olmaktır.

Bu kapsamda 7 ilde yürütülecek olan proje her ildeki Soroptimist kulübü, proje ortakları olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Barosu, Mersin Toroslar Belediyesi, proje iştirakçileri, Adana Yüreğir Belediyesi, Ankara Çankaya Belediyesi, İstanbul Tuzla Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi ve İstanbul Kâğıthane Halk Eğitim Müdürlüğü ve projeyi destekleyen Mersin ve Denizli Baroları ’nın birlikte çalışmasıyla STK’lar ve Kamu Kurumlarının hem birbirleriyle hem de kendi aralarında işbirliğini arttıracaktır. Bu iş birliği bir ağın kurulmasını sağladığı gibi tüm paydaşların kapasitelerinin de gelişmesini sağlayacaktır.

Projemizin eğitim yöntemi olan yaratıcı drama atölye çalışmaları bu algının değişmesini, kadının kendi içsel gücünü fark etmesi ve geliştirmesini sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmalarla çatışma yönetimi tekniklerini öğrenen kadın evlilik/aile çatışmalarını yöneterek şiddetin ortaya çıkmasını da önleyebilecektir. 210 kadınX4(aile fertleri)=840 bireyi doğrudan etkileyecektir. Yakın- uzak çevresini ve çarpan etkiyle bulunduğu bölgeyi etkileyecek ve değişen algısıyla da etkilemeye devam edecektir.

Yazının devamı için tıklayınız

Etkinlik Takvimi

fotograf

sorusor

logoust

Bu ürün Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve
Ulusal STK’ların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında alınmıştır.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Türkiye Soroptimist Kulüpleri
Federasyonu sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.