Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

gaziantep

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KADIN

Toplumun kalkınmasında kadınların öncü rol oynadığı yadsınamaz bir gerçek çünkü kadının yaşamını değiştirdiğiniz zaman, aileyi, toplumu değiştirebiliyorsunuz. 2023’te Türkiye, inşallah dünyanın onuncu büyük ekonomisi olacaktır. Kadın potansiyelini bu kalkınmanın parçası yapmadan gerçek bir kalkınma ve büyümeden bahsetmemiz mümkün değildir.

Kadını yaşam merkezine alan, kadının yaşam kalitesini yükselten, kadının onurluca yaşam mücadelesinde yanında olan bir yönetim anlayışımız ile Gaziantep’te ki kadın istihdamını arttırmalı, kadınlarımızın sorunlarına çözüm üretmeliyiz. Bu açıdan; toplumun etkin olması gereken ya da olan üyeleri olarak kadınların kendisi, ailesi, toplumu ve ülkesi adına söz söyleme hakkı çok önemli.

Büyükşehir Belediyesi olarak atacağımız adımlarla kadının  yaşamının her dönemini kapsayan; çocukluk, gençlik, iş gücüne katılım, annelik, emeklilik gibi politikalarla, birbirini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte ki projelerle kadınların bireysel ve toplumsal anlamda güçlenmesini sağlayabiliriz. Kadınlarımızı bu sürece dâhil edip toplumsal, siyasal ve sosyal yaşamda görünür kılmalıyız.

Bu konu tabi çok hassas bir konu. Burada esas olan, kendi medeniyet havzamıza yabancılaşmadan, kadınlık değerini layık olduğu düzeye yükselterek, bir kimlik bozulmasına uğramadan, çalışma hayatı ile aile hayatını mutlu bir şekilde bütünleştirmiş kadınlarımızın ülkemizi aydınlık geleceğe taşınmasıdır. Konuyu tüm boyutlarıyla bütüncül bakış açısıyla; kadını, aileyi, toplumu, ekonomik düzeni, sosyal yapıyı ele alarak gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.

Biz bugün, aile politikasının güçlendirilmesine yönelik çözümler üretmek zorundayız. Kadının bir anne olarak yarınlarımızı kucaklama mücadelesine destek vermek zorundayız. Kadınların toplumsal hayata, iş dünyasına ve siyasete katılımlarının hak ettikleri biçimde gerçekleştirilmesi için nelerin yapılabileceğini Büyükşehir Belediyesi olarak düşünmek, bu konuda projeler, çözümler üretmek zorundayız.

Kadınların daha güçlü temsil edilmesi için eğitim, sağlık, istihdam alanlarında gerekli yasal düzenlemeleri yaptık. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve şehrimiz Gaziantep’te kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlayarak kadınların güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık. Değişim Atölyesi projesi ile kadınlarımızın bilinçlenmesini hedeflemekteyiz. Yaratıcı drama eğitim modeli ile psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınlarımızın kendilerine olan özgüvenlerini yeniden kazanabilecek, sosyal alanda, kamusal alanda ve ekonominin içerisinde yer alacak, hayata dokunan, birey olarak kendini ispat etmiş kadınlarımızın sayısı artacaktır. Değişim Atölyesi ‘nin toplumsal farkındalığın artması konusunda örnek olacağına, devamında yeni projelere kapı açacağına olan inancım sonsuzdur.

Ben bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, hayatın içerisinde eğitimli, güçlü, ekonomi ve kalkınmanın parçası olan kadınlar görmek istiyorum. Bu şehirde ki, kadın istihdamı artsın, girişimci hanım kardeşlerimizin, hemşerilerimizin sayısı çoğalsın istiyorum. Bunu sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Yerel yönetimde ki bu kadın eli bütün Gaziantep’e yayılacak. Bu dönüşümü, büyüyen Türkiye’nin sesi olan Gaziantep’in dönüşümünü; örneğin, gücün sembolize edilmiş hali kadınlarımızla beraber gerçekleştireceğiz.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KADIN ÇALIŞMALARI

1. Avrupa Birliği desteği ile Grundtvig-Yaşam Boyu Öğrenim Programı kapsamında 8 ülke ile birlikte sürdürülen “Anne Merkezlerinde yürütülen Anneden Anneye Öğrenim”  konulu proje 2009 yılında tamamlanmış ve proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak, Türkiye’nin ilk anne merkezi Gaziantep ilinde açılmıştır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin en kapsamlı kadın çalışmalarını, bünyesinde faaliyet göstermekte olan 4 adet anne merkezi oluşturmaktadır. Bu merkezlerin ikisi Gazikent’te, bir tanesi Hacıbaba’da ve sonuncusu Kurbanbaba’da bulunmaktadır.

Anne Merkezleri 

 Anne Merkezleri, annelerin bir araya gelerek birbirlerinden öğrendikleri, “anne” olarak tanınıp değer verdikleri, eşitlikçi, farklılıkları kucaklayan, kişilerin iyi birer anne olabilmek için birbirlerini destekledikleri yerlerdir.  Kendi yönetimlerini sağlayan, genellikle olanakları kısıtlı gruplardaki ailelere destek veren toplum merkezidir. Anne Merkezleri, ailelerin yetkinleşip geliştikleri, kendilerini ilgilendiren konular hakkında bilgi alışverişinde bulundukları bir stratejisi olarak da kabul edilebilir. Anne Merkezleri, sağlıklı aile ve uyumlu bir toplum yaratma çabalarında etkin bir strateji ve en iyi uygulamalardan biri olarak, Birleşmiş Milletler tarafından da resmen tanınmıştır. Anneler içindir. Annelerin desteklenmesi ve ilgilerinin gelişmesi içindir. Başlangıçta, her annenin desteğe ihtiyacı vardır. Çünkü ev ortamından sosyal ortama geçmek, gruba katılmak büyük bir adımdır. Anne Merkezlerini başlatanların asıl işi budur: Kadınların neye istekli ve neye yetenekli olduğunu bulmalarına yardım etmek. Bu aynı zamanda Anne Merkezindeki ev sahibi kadınların da üstleneceği bir roldür. Başkalarının yeteneklerinin gelişip büyümesine yardımcı olmak bir annelik içgüdüsüdür. Anne Merkezlerinde öğrenilen ve uygulanan budur. Annelerin yaşamın tüm alanları ile ilgili sorunlarını dile getirebilecekleri ve dinleyen bir kulak bulabilecekleri bir yerdir. Anne ve çocuklarına her gün açık olan merkezlerdir. Katılmak isteyen kadınların diledikleri bir zamanda gelip, diğer annelerle etkileşime girdiği bir yerdir. Anne Merkezlerinin özünde olan da budur. Kendi kendine idare edilen projelerdir; katılımcılar tarafından yaratılır, organize edilir ve yönetilirler. Grubu idare eden bir profesyonel ya da bir yönetim kurulu yoktur. Ayda bir kez yapılan toplantıda, karşılaşılan problem ya da konular hakkında tartışma ve birlikte karar alma imkânını verir. Bu grup toplantıları yanı sıra aylık toplantılar tüm annelerin katılımına açık olarak gerçekleştirilir. Programı katılımcı anneler tarafından belirlenir. Bu faaliyetler bir sene içinde çeşitlilik gösterebilir, bunun sebebi de her annenin belirli bir faaliyeti istediği ve kendi ailesinin gerekleri ve şartları elverdiği sürece yürütmesindedir. Özellikle küçük çocuğu olan annelere, ailesi ve çocuğundan fırsat kaldığı ölçüde yardım etmesine ve hatta merkezde bir misafir gibi katılıp, merkezin imkânlarını küçük çocuğu ve kendi ihtiyaçları için kullanabilmelerine fırsat verir. Katılımcı anneler tarafından yürütülecektir. Merkezin açılış saatleri, yapılacak faaliyetler ve yönetiminde uygulanacak kurallara da kendileri karar vereceklerdir. Gelir getiren faaliyetlerle de ilgilenmek durumundadır. Katılımcılar, kendi kaynak, beceri ve kapasitelerini gelir getiren faaliyetlere nasıl uyarlayacakları konusunda desteklenirler.

 Anne Merkezlerimizde yapılan etkinlikler aşağıda belirtilmiştir

 • Kur’an kursu ve manevi değerler eğitimleri
 • Takı, el işi
 • Hurç dikim kursu
 • Okuma-yazma kursu
 • Piknik, gezi vb. etkinlikler
 • Kreşe gelen çocuklara eğitmen eşliğinde el becerilerini geliştirme ve kavrama faaliyetleri, şarkı dinleme ve söyleme, hikaye kitabı okuma vb faaliyetler

 2. Ayrıca, şiddet gören kadınlarımıza yönelik hizmet veren bir Kadın konukevimiz bulunmaktadır. Konuk evi kapasitesi azami 20 kadın ve 20 çocuk olmak üzere toplam 40 kişidir.

 3. Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın iş birliğinde kentimizde de gerçekleşen Kadın Dostu Kent Projesi’ne proje süresince aktif katılım sağlanmış, belediyemiz bünyesinde de bir eşitlik birimi oluşturulmuştur.

Kocaeli Barosu

kocaeli

TARİHÇEMİZ

Baromuzun 17 Kasım 1938’de kurulduğu resmi olarak kabul edilmekle beraber,
2006 ve 2007 yılı itibariyle Mevzuatı Araştırma Komisyonu ve meslektaşlarımızdan Av.Ender Kamil Boyaci tarafindan yapilan arastirmalar neticesinde; Kocaeli Barosu’nun kurulus tarihinin çok daha eski oldugu anlasilmistir. Zira: 3 Nisan 1340 (1924) tarih ve 460 No’lu Mahamat Kanunu 3. maddesine göre; bir yerde avukat sayisi 10’a balig oldugu takdirde baro kurmanin zorunlu oldugu, buraya kaydedilmeyen kimselerin mahmattan istifade ve mahkemelerin de bunlari kabul etmeyecekleri belirtilmis, zikredilen kanunu degistiren 6 Kanunusani 1926 Tarih ve 708 sayili kanunun 3. maddesinde de, Baro kurma zorunlulugu için gereken avukat sayisi 10’dan 7’ye indirilmistir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Kocaeli Mutasarrıflığına ilişkin Ser’iyye Sicillerinden anlaşıldığı kadarıyla, o zamanlar Adapazarı ve Bolu vilayetlerini de içine alan Kocaeli Vilayetinde 10’dan fazla mahamı ve dava vekili ismi geçmekte olduğundan, Kocaeli Barosu’nun 460 ve 708 sayılı Kanunlar gereği, 1924-1926 tarihleri arasında kurulduğu sonucuna varılmaktadır.

Av.Ali Haydar Özkent’in Avukatın Kitabi isimli eserinde, 5 Ocak 1934 tarihinde İzmir’de yapılan “Türkiye Avukatlar Birliği Toplantısı” bahsinde, Kocaeli Barosunu temsilen Kocaeli Barosu başkanının toplantıda hazır bulunduğu belirtildiğinden, bu kayıt da Kocaeli Barosu’nun kuruluş tarihinin 1938 yılından önce olduğunu kesin olarak ortaya koymaktadır.

Aynı şekilde 1937 yılında Kocaeli’de çıkan Türkyolu Gazetesi’nin Kocaeli Barosu Başkanlığı seçimlerine ilişkin haberinde Baro Başkanı adayı olarak bahsedilen Av.Sedat Pek’in, mevcut kayitlar itibariyle Kocaeli Barosu’nun 5. baskani oldugu bilindiginden Kocaeli Barosu’nun tarihinin 1938’den önce oldugu anlasilmaktadir. 4. Baskan olarak bilinen Av.Sedat PEK’den önce Av.B.Esref TANAKOL’un Kocaeli Barosu Baskani oldugu, 7 Haziran 1939 tarihli Marmara Gazetesi’nin 32.sayisinda: “Av.B.Esref TANAKOL’un baro reisligi görevinden ayrılarak Adapazarı Noteri olarak göreve basladığı” hususundaki haberden tespit edilmiştir.

Tüm bunlara karşın, 2006 yılına kadar, Kocaeli Barosunun gerçek kuruluş tarihinin tespiti hususunda bir çalışmanın yapılmamış olması, Kocaeli Adliyesi’nin yeni yerine taşınması sırasında Adliye ve Baro arşivinin zarar görmesi nedeniyle, Kocaeli Barosu’nun gerçek kuruluş tarihi hususundaki araştırmalar neticeleninceye, gün ve ay olarak kuruluş tarihi belirleninceye kadar, kuruluş tarihimizin 17.11.1938 olduğu kabul edilmeye devam edecektir. 

2012 – 2014 KADIN HAKLARI MERKEZİ

ÇALIŞMA RAPORU

 Ülkemizde kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin arttığı bir dönem yaşanmaktadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde herkese görev düşmektedir. Bu sebeple zaman kaybedilmeksizin kadına şiddet sorununun bütün yönleriyle ele alan çalışmalar başlatılmalıdır. bu çalışmalarda kadının birey olduğu ve kadın – erkek eşitliği bütün yönleriyle öne çıkartılmalıdır.

Kadına yönelik şiddet yasalarla değil ancak kadınlarımızın eşit yurttaşlar olarak görüldüğü zihniyet değişikliğiyle çözülebilir.

Baromuz bu düşünceleri yaşama geçirebilmek için yıllardır faaliyet gösteren kadın hakları komisyonumuzu 13 Şubat 2013 tarihinden itibaren KADIN HAKLARI MERKEZİ olarak çalışmasına karar vermiştir.

Kadın Hakları Merkezimiz çalışma alanıyla ilgili aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Öncelikle kız çocuk ve kadına şiddet içeren davalarda Kocaeli Barosu olarak müdahil olma talebinde bulunulmuştur.

 25 KASIM 2012 tarihinde “KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ” basın açıklaması Kocaeli Adliyesi Baro Odası’nda yapıldı.

8 MART 2013 Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nde ,  baromuz ve Kadın Hakları Merkezi’ miz tarafından Kocaeli Adliyesi Baro Odası’nda basın açıklaması yapılmış, Kocaeli Adliyesi’ ndeki kadın çalışanlarımıza ve sonrasında  İzmit şehir merkezinde kadınlarımıza karanfil dağıtılmıştır.

Kadın Haklarını anlatan ve Kocaeli Barosu Merkezini tanıtan bir broşür bastırılarak tüm şehirde dağıtımı yapılmıştır.

Baromuz, Kadın Hakları Merkezi’ mizin önerisiyle 22.08.2013 tarihinde “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE YEREL VE ULUSAL STK’LARIN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI” kapsamında “GÜVENLİ BİR HAYAT VAR” başlıklı projeye ortak olarak katılmıştır.

Baromuz, Kadın Hakları Merkezi’ mizin önerisiyle 22.08.2013 tarihinde “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE YEREL VE ULUSAL STK’LARIN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI” kapsamında “DEĞİŞİM ATÖLYESİ” başlıklı projeye ortak olarak katılmıştır.

02.11.2013 tarihinde TÜBAKKOM tarafından Kayseri’ de gerçekleştirilen 12. Dönem 1. Genel Üye Toplantısı’ na Baromuz Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Selda İLGÖZ katıldı. 

15.02.2014 tarihinde TÜBAKKOM tarafından Ankara’ da gerçekleştirilen toplantıya baromuzu temsilen  Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. Selda İLGÖZ katıldı

 06.03.2014 tarihinde Bilgün Dereli Anaokulu tarafından, öğretmen ve velilere yönelik , “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” nedeniyle düzenlenen  panele konuşmacı olarak baromuzu temsilen Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. Selda İLGÖZ katıldı. 

 8 MART 2014 Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nde ,  Baromuz ve Kadın Hakları Merkezi’ miz tarafından Kocaeli Adliyesi Baro Odası’ nda basın açıklaması yapılmıştır.

17.04.2014 tarihinde İzmit Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “TOPLUMDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET” konulu seminere baromuzu temsilen Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. Selda İLGÖZ katıldı. 

14-15 Mayıs 2014 tarihlerinde TÜBAKKOM tarafından Gaziantep’ de gerçekleştirilen genel üye toplantısı’ na baromuzu temsilen Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. Selda İLGÖZ katıldı.

Mersin Toroslar  Belediyesi

mersin

KURUMUN TANIMI

Mersin Toroslar Belediyesi 02.07.1993 tarih ve 504 sayılı K.H.K (Kanun hükmünde kararname ile 3030 sayılı kanun hükümleri uygulanmak üzere Büyükşehir belediyesine dönüştürülen yasa kapsamında 21.12.1993 tarih ve 93/5130 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 4 ilçeden birisi olan Toroslar Belediyesi kurulmuştur.  Toroslar Belediyesi 252.000 nüfusa hizmet vermektedir.33 mahalleden oluşan, 130 memur, 146 işçi statüsünde ve 250 kişiden taşeron marifeti ile personel çalıştırmaktadır. Toroslar Belediyesinin hizmet anlayışı, sosyal sorumluluk alanında üretmiş olduğu sosyal projelerle halkına hizmet edebilmek ve onların sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamaktır. İlçede var olan Kamu Kurumları ve STK lar sosyal diyalog kapsamında ortaklaşa birçok başarılı projeleri berber uygulayabilen bir kurumdur. Halkın büyük bir kısmının göçle gelen insanlardan oluşturduğu ve bunların mesleksiz ve eğitimsiz kişiler olması ekonomik sıkıntılarında beraberin sürüklenmektedir. Toroslar Belediyesi bu statüdeki kişilere bay bayan eşit oranda onların istihdamı konusunda TORTEK (Toroslar Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları) düzenlemekte ve atölye tarzı çalışanları ev ekonomisine katkı sağlamaya meslek öğrenenleri ise istihdamlarını gerçekleştirmektedir. TADEM(Toroslar Aile Danışma Merkezi)Sorunlu ailelerin problemlerini çözmek için kurumuştur. Bünyasinde kurduğu AR-GE Biriminde ürettiği projeler ile bir çok ilke imza atmıştır. Okul Öncesi Eğitime destek vermiştir. Engellilerin Topluma Entegrasyonu için çalışmaları var olup şu aşamada Engelliler Akademisinin kurulma çalışmalarını yürütmektedir. Roman vatandaşlara ortak çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca bölgemizde eksikliğini hissettiğimiz alt yapı mühendislik hizmetleri konusunda yeni çalışmalar üretmekteyiz, bunlardan özellikle bölgemizdeki genç nüfusu dikkate aldığımızda eğitim gören örgencilerimizden, yetişkinlere kadar uzanan birçok konuda çalışmalar var. Okul öğrencilerine trafik eğitimleri konusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalışma hazırlıklarımız var.

EVKA PROJESİ

Ev kadınlarının öz güvenlerini kazandırma amaçlı hazırlanan bu projenin Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Merkezi (TORTEK) eğitim almakta olan bayanlarımıza kadınlarımıza yönelik olarak hazırlanmıştır.

Toroslar Belediyesi ile Mersin Rotary Kulübü tarafından her dönemde Toroslar bölgesinde uygulamakta olan bu eğitim içerikli projeye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü destek vermektedir.

Bölgemizdeki mesleksiz ve İşsiz bayanlarımıza kadınlarımıza önce mesleki eğitimler vererek önce işsizler arasında bir adım öne çıkmalarını sağlamak daha sonra istihdam konusunda yardımcı olabilme adına başladığımız mesleki eğitim merkezlerimize yaklaşık 7 yıl içerensinde 14.000 den fazla bay ve bayan insanımıza ulaştık ve belli branşlarda eğitimlerini tamamladılar almışlar olup hala İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir.

Toroslar Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik manasında birçok ilkleri gerçekleştirdik, tabiî ki yeterli mi? Diye sorulursa yetmiyor. Toroslar İlçesi 33 mahalleden oluşmaktadır. Yardım ve yatırım konusunda tespit ettiğimiz bir sorunumuz bulunmaktadır. Ama sorun üretmek yerine sorunları çözebilmek için mücadelemiz devam etmektedir.

Bu hazırlanan Proje kapsamında her hafta Çarşamba günleri 9.30 ile 12.30 arasında TORTEK kapsamında eğitim alan bayan kursiyerlerimiz (200 bayan) ve eğitimcilerimizin katılımı ile Çocuk Sağlığı, Kadın Hastalıkları, Kadın Hakları, Meme Kanseri, Sağlık, Eğitim, Hukuk, İlk Yardım, Hipertansiyon, Aile İçi İletişim Ve Girişimcilik, Aile İçi Şiddeti Önleme Ve Ergenlik Psikolojisi gibi, birçok konular üzerine konusunda uzman kişilerce eğitim amaçlı bilgiler verilecektir.

TORTEK İnsanlığa hizmet amacı ile kurulmuş Toroslar Belediyesinin Sosyal Sorumluluk anlamında önemli bir proje çalışmasıdır.

Huzurlu, Sağlıklı ve mutlu yarınların sizlerin olması temennisiyle…

TORTEK

Toroslar Belediyesi Mesleki Teknik Eğitim

Kursları Merkezi

 (TORTEK)

 Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Merkezleri (TORTEK) 2005 yılında uygulanmış olan AKTİF İŞ GÜCÜ PROGRAMLARI kapsamında AB projesi olup, sürdürülebilir bir projedir.

TORTEK ( Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Kursları )

Toroslar Belediye Başkanlığınca 2006 yılında kurulan AR-GE Birimi çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüterek aynı yıl içinde teklif çağrısı açık olan Avrupa Birliği Aktif İş gücü Programları Projesine hazırlamış olduğu projenin kabul edilmesinden sonra uygulama aşamasında Toroslar Belediyesi ile Mersin Üniversitesinin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmalar bölgemizde işsiz ve mesleksiz 120 kişiyi bu proje sayesinde meslek sahibi yapmıştır.

Ayrıca,Toroslar Belediye başkanlığınca ilimizde proje kapsamında mesleki eğitim alarak sertifika sahibi olan 120 vatandaşımızın %65 ninin istihdamını gerçekleştirmiştir.

Bu projenin gerçekleşmesi sonucunda, Toroslar Belediyesinin en önemli kazanımı ise Toroslar Belediye Başkanlığınca 2006 yılının Toroslar Belediye Meclisine sunulan ve oy birliği ile kabul edilen Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Merkezi Kursları(TORTEK) kurulması olmuştur.

Toroslar Belediyesi İlçemizin çeşitli mahallelerinde oluşturduğu kurs merkezlerinde evlerinde vasıfsız mesleksiz ve işsiz iken, TORTEK bünyesinde açılmış mesleki eğitimlere katılarak bir meslek sahibi olmuşlardır. Doğrudan vatandaşa hizmet odaklı bu proje elde ettiği sonuçlarla Toroslar Belediyesinin gurur Projesi olmuştur. 2006 yılının Ekim ayında 5 branşla eğitim vermeye başlanmıştır.

Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Kursları ( TORTEK ) çalışmalarını bölgemizde ve Şehir genelinde basın yolu ile hazırlamış olduğu el ilanları ile halkına duyurmuştur. Yapılan bu çalışmalar sonunda

TORTEK NASIL OLUŞTU?

Vatandaşlarımız, Ülkemizdeki hızlı gelişimlere paralel olarak ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar yaşamaktadır. İlçemizin, yurdumuzun çeşitli yörelerinden göç alması ile birlikte eğitimsizlik, işsizlik, kültürel sorunlar, toplumsal uyumsuzluk, kuşaklar arası uyumsuzluk, kötü alışkanlıkların artması gibi benzer sorunlara çözüm bulma noktasında TORTEK (Toroslar Belediyesi Teknik Eğitim Merkezi) oluşturuldu. Gençlerimizin bir meslek sahibi olmak istemesi ve mesleği ile ilgili kendi işini kurması,  istihdamının sağlanmasına veya ürettikleri ürünleri belediyenin hazırlamış olduğu stantlarda satarak aile ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olabilmek adına TORTEK kurulmuştur amaçlanmıştır.

“TORTEK Bir İstihdam Projesidir”

Toroslar Belediye Başkanı, konuya duyarlı davranarak Belediye sınırları içinde uygun bulunan binaların gerekli bakımını yaptırtarak veya binası olamayan mahallelerde ise hazır prebafrik bina yatırarak Toroslar İlçesinin 33 mahallesinin,13 mahallesinde hazırlanan Eğitim Merkezlerinde, 49 adet eğitim sınıflarında TORTEK kapsamında 25 branşın halen 24 branşta eğitim verilmekte olup, bu branşlarda 76 Usta Öğretici önderliğinde yılda 850 kişiye eğitim verilir iken toplamda yaklaşık 11,500 kişiye bugüne kadar mesleki eğitim verilmiştir.

“TORTEK Kendi İşini Kurma Projesi Ve Hayat Boyu Öğrenme Modelidir.

TORTEK ‘ te  BRANŞLARI

1-Klim Dokuma,

2- Ahşap Boyama,

3- İğne Oyası,

4- Biçki Dikiş,

5- Ev Mefruşatı,

6- Makine nakışları,

7- Kasaplık kursları,

8- Aşçılık,

9- Klimacılık,

10- Sıcak mutfak aşçılığı,

11- Yaşlı ve Çocuk bakıcılığı,

12- Bilgisayar,

13- Okuryazar Bilgisayar

14- Bilgisayarlı Muhasebe,

15- Overlok makinesi kullanımı,

16- Halk oyunları,

17- Jimnastik kursları,

18- İngilizce Kursları,

19 Tiyatro kursu,

20- Ebruli sanatı kursları,

21-Kuaförlük kursları,

22- Masörlük,

23- El sanatları,

24- Çini Boyaması,

25-Romanlar Müzik ve Hasır Örme kursları olmak üzere eğitimler verilmektedir.

“TORTEK Hayat Boyu Öğrenim Modelidir”.

“İşsizlikle Mücadele Edebilmek ve işsiz Gençlerimize Meslek Kazandırabilmek için TORTEK’e müracaat etmeleri yeterlidir.

“TORTEK Toroslar Belediyesinin Bir Projesidir”

Toroslar Belediye Başkanlığı olarak başlatmış olduğumuz bu mesleki eğitim seferberliği çerçevesinde işsiz ve mesleksiz insanlarımıza önce meslek öğretmek, en azından işsizler arasında mesleki eğitim alarak bir adım önde olmaları sağlamak ve daha sonra yetiştirdiğimiz insanların istihdamını sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.

“TORTEK İşsizliği Önleme Projesidir”

Toroslar Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu uygulamalar sonucunda belediyemize yapılan müracaatlar ve verilen eğitimlerin tamamlanabilmesi ve daha fazla insanımıza bu tip mesleki eğitimleri verebilmek için yeni eğitim merkezlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Belediyemiz bünyesinde var olanlar artık yetersiz gelmektedir.

TORTEK’ İN AMACI

TORTEK;’Toroslar Belediyesinde ihtiyaçlar doğrultusunda insanların meslek sahibi olmalarını sağlamak, becerilerini geliştirerek nitelikli kalifiye eleman kazandırılmasına katkıda bulunabilmek adına;

 • Topluma ekonomik ve kültürel destek vermek
 • İnsanlarımıza işsizlikten kaynaklanacak psikolojik ve sağlık sorunlarını giderici alışkanlıklar ve hobiler kazandırmak
 • Çalışan insanlarımızın mesleki becerilerini geliştirmek
 • Ev hanımlarına aile bütçesini katkı sağlayacak beceri kursları vermek
 • İnsanlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü mesleki eğitim kurslarını açmak amacındadır. 

 “DEĞİŞİM ATÖLYESİ” Projesi: 

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonunun hazırlamış olduğu ve 7 İl de uygulanacak projemizin 3 ortağından birsi olan Mersin Toroslar Belediyesidir.

Toroslar Belediyesi olarak, Rutin Belediyeciliğin yanı sıra Sosyal Belediyecilik anlamında Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek Toroslar’da yaşayan insanlarımıza kültürel ve sosyal manada birçok en’ leri ve ilk’ leri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız, Sosyal Belediyeciliğin yanı sıra Avrupa Birliği Bakanlığı’na hazırladığı bugüne kadar kurumumuz adına 12 proje ile Mersin de gerçekten bir ilk’i gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Aynı zamanda bu projelere toplamda aldığı 1 milyon 300 bin Euro hibe ile Mersin’de Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirmeye hak kazanan kurum ve kuruluşlar arasında birinci sırada yer aldı. Belediyemiz Mersin İl genelinde, STK’ lar, MESOB(Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası), MTSO(Mersin Ticaret ve Sanayi Odası) ve AKİB (Akdeniz İhracatçılar Birliği) ile hazırladığı 8 ortak proje ile de kurumlar arasındaki diyalogun en güzel örneklerini sergilemiştir. Ayrıca kazandığımız birçok projede de kentimizin bilim yuvası olan Mersin Üniversitesi ile işbirliği yaparak bilimden ve teknolojiden en fazla yararlanan belediye olmuştur.

 Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonunun ortaklık teklifinde bulunduğu Proje konusu “DEĞİŞİM ATÖLYESİ” projesini kabul ederek çok güzel bir çalışmanın tamamlanmasında Toroslar Belediyesinin de duyarlı bir çalışma performansı gösterecektir.

Çünkü, Toroslar Belediyesi Kadınlara karşı Mersinde bir çok başarılı projeleri hayata geçirmiş olup bu konuda çok hassas çalışmaları vardır. TORTEK çatısında %90 kadınlara yönelik mesleki eğitimler ve Atölye çalışmaları mevcut olup, bununla birlikte yürüttüğü EV-KA (Ev Kadınları) na yönelik projeleri yürütmektedir.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonunun yürüteceği “DEĞİŞİM ATÖLYESİ” Projesi kapsamında Kamu kurumları ile STK’ lar arasındaki işbirliğini sağlayarak Kadına yönelik şiddet konusunda mağdurlara destek olmak ve bu proje sayesin de Toroslar Belediyesi olarak yeni bir çalışma alanımız daha oluşmaktadır. Zaten bu konu da deneyimi olan belediyemizin bir sosyal konuyu daha gündeme alması ise İl genelinde bir Farkındalık yaratacaktır. “DEĞİŞİM ATÖLYESİ”  Projesi kapsamında Kadına karşı şiddet olaylarının temelinde yatan çatışmanın şiddete dönüşmemesini temin edecek çatışma yönetimi tekniklerinin, hedeflenen kadın gruplarına yaratıcı drama desteğiyle öğretilerek şiddet görmüş/görmesi muhtemel kadınların bilinçlendirilmesini sağlamak. Projenin uygulanacağı 7 ilde kadın konusunda çalışan STK’ lar arası ve kamu-STK arası işbirliğini arttırmak. Yapılacak olan görünürlük çalışmaları ve medyanın aracılığı ile toplumda kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve kadına yönelik şiddetin azalmasına yardımcı olunacak çalışmaların bölgemizde dezavantajlı bireyler için çok olumlu katkılar sunacaktır.