Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu

0 (1)0

 

 

 

 

 

 

İlk Soroptimist Kulüp California, Oakland’da kuruldu ve hemen akabinde bunu Kuzey Amerika’da kurulan kulüpler izledi.Avrupa’da ilk Kulüpler 1924 yılında Londra ve Paris’te kuruldu. Amaç, Amerika’da, Büyük Britanya’da, Avrupa kıtasında aynı anda gelişmeye başlamış olan düşüncenin, iş ve meslek kadınlarının ortak olarak yürüttükleri hizmetin kadın ve genç kızlara dünyada yaygınlaştırılmasıydı. İlk Soroptimist Kulübü ortaya çıkmış olsa bile, idealleri ve hedefleri böyle bir gurubun dünyada birçok yerde çiçek açmasıydı.1928 yılı itibarıyla Amerika (SIA) VE Avrupa’da (SIE) iki Federasyon yeterince kulübe sahipti. Aralarındaki bağlantı “Uluslar arası Soroptimist Ortaklığı” oluşturularak 1928 yılında kuruldu. 1934’de üçüncü federasyon “Büyük Britanya & İrlanda” (SIGBI) kuruldu.1978 yılında Soroptimist Kulüpleri olan ülkelerin sayısı 55’e ulaşmıştı ve her kıtada kulüp vardı. Çok farklı kültürel ve ekonomik geçmişleri vardı ve aynı yıl dördüncü federasyon olan Güney Batı Pasifik Federasyonu (SISWP) kuruldu.

Uluslar arası Soroptimist (SI)

 • 1921 yılında Oakland, California (ABD) da kurulmuştur.
 • 126 ülkede, 3.000’in üzerinde Kulübü ve yaklaşık 90.000 üyesi vardır.
 • Adını Latince “soror - kız kardeş” ve “optima – iyi niyet” kelimelerinden almış olup, genellikle “en iyiyi amaçlayan kadınlar” olarak yorumlanmaktadır.
 • Uluslar arası Soroptimist Federasyonu her biri kendi içinde ünyon/bölge ve kulüplere ayrılmış, Amerika, Avrupa, Büyük Britanya -İrlanda ve Güney Batı Pasifik olmak üzere dört federasyondan oluşmaktadır.

Uluslar arası Soroptimist /Türkiye (Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (Union)

 • İlk Kulüp olan İstanbul Soroptimist Kulübü 1948 yılında aydın Türk kadını, yazar Müfide Ferit Tek tarafından 1948 yılında kurulmuştur.
 • 1953 yılında İstanbul ve Ankara Kulüpleri “Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu”nu kurmuşlardır.
 • Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu kamu yararına bir dernektir.
 • Uluslar arası Soroptimist Avrupa (SI/E) üyesidir.
 • 19 şehirde, 40 Kulübü ve 1.000’i aşkın üyesi vardır

Federasyon Başkanlarımız

Türk Soroptimistleri uluslar arası Soroptimist kimlikleri ve etkin projeleriyle yurt dışında Türk kadınını başarı ile temsil etmiş, Dünya ve Avrupa Soroptimist kuruluşlarında başkanlık yaparak, yönetim kurullarında görev alarak değerli hizmetlerde bulunmuşlar ve de bulunmaktadırlar.

Misyon

Soroptimistler, küresel ağının üyeleri ve uluslar arası ortaklıklar aracılığıyla genç kız ve kadınların yaşamlarını değiştirmek için fırsatlar yaratır ve harekete geçmeyi telkin eder.
Vizyon
Uluslar arası Soroptimist günümüzün iş ve meslek kadınları için canlı, dinamik bir kuruluştur.Biz; kadın ve kız çocuklarının birlikte bireysel ve müşterek potansiyellerine ulaştığı, özlemlerini gerçekleştirdiği ve tüm dünyada güçlü, barışçıl topluluklar yaratma adına eşit söz hakkına sahip olduğu bir dünya için kararlıyız.

Değerlerimiz

 • Herkes için insan hakları
 • Küresel barış ve uluslar arası anlayış
 • Kadının potansiyelinin gelişmesi
 • Dürüst ve demokratik karar mekanizmaları
 • Gönüllülük, değişim ve dostluk

Amaçlarımız

 • Uluslar arası anlayışın, iyi niyetin ve barışın ilerlemesi için hükümetlerle ve diğer organizasyonlarla işbirliği yapmak
 • Soroptimist amaçlarını tüm dünyada tanıtmak

Uluslar arası Soroptimist Birleşmiş Milletlerde istişari statüsü olan bir Sivil Toplum Örgütüdür.

Projelerimiz 

 2010-2012 Döneminin projeleri;

 • 2008-2010 Döneminde başlayan
 • “EVDEGÜL PROJESİ”
 • ELİN IŞIĞI PROJESİ
 • DAĞDİBİ KÖYÜ PROJESİ
 • VAN HALICILIK PROJESİ
 • BİZİM EV-OKUMA ODALARI PROJESİ
 • SADUN KATİPOĞLU BURS PROJESİ